4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRMELERİYLE İLGİLİ DUYURU


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL
KARŞILIKLI YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU
“Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge” kapsamında 4/B sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği taleplerinin 2009 yılı Temmuz ayı içerisinde alınması ve şartları taşıyanların görev yerlerinin 2009 yılı Ağustos ayı içerisinde değiştirilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

1- Aynı pozisyon unvanında çalışan 4/B sözleşmeli personelin il içi veya iller arası karşılıklı yer değişikliği;

a) Pozisyonlarının vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları,

b) Üstleri vasıtasıyla, 06 Temmuz–24 Temmuz 2009 tarihleri arasında görev yaptıkları yerin İl Komisyonu’na, karşılıklı yer değişikliği yapacakları 4/B sözleşmeli personelin açık kimliği ve görev yerini de belirterek yazılı talepte bulunmaları,

kaydıyla yapılacaktır.

Karşılıklı yer değişikliği talepleri için (ek 1) dilekçe örneği kullanılacaktır.

2- Hizmet süresinin hesabında; 14 Ağustos 2009 tarihi itibarıyla fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, sözleşmenin 8 inci maddesinde gösterilen izinler ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.

3- Ücretleri döner sermayeden karşılanan sözleşmeli personel ile ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan sözleşmeli personel, karşılıklı yer değişikliği yapabileceklerdir.

4- 4/B sözleşmeli personelin çalıştıkları pozisyon unvanlarına göre, karşılıklı yer değişikliği yapılabilecekleri pozisyon unvanları (ek 2) tabloda yer almaktadır.

5- Karşılıklı yer değişikliği talepleri İl Komisyonlarınca, yukarıda belirtilen kıstaslara göre değerlendirilecek ve komisyon kararı alınacaktır.

6- Komisyon kararının onaylı bir örneği, göreve başlayış işlemleri için personele verilecek, bir örneği ayrılacağı görev yerine gönderilecek, bir örneği de şahsi dosyasına konulacaktır.

7- Talebi uygun görülmeyenlere, uygun görülmeme gerekçeleri Komisyon tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

8- Karşılıklı yer değişikliği uygun görülenlerin görev yerleri ile ilişikleri, 14 Ağustos 2009 tarihi itibariyle kesilecektir.

9- Karşılıklı yer değişikliği uygun görülenler, 10 Ağustos 2009 tarihinden itibaren beş gün, sigortalılık işlemleri ve hizmet sözleşmesi yapılması amacıyla yeni görev yerlerine müracaat etmek üzere izinli sayılacaktır.

10- Karşılıklı yer değişikliği uygun görülenler yeni görev yerlerinde, 15 Ağustos 2009 tarihinden geçerli olmak üzere hizmet sözleşmesi imzalayarak istihdam edilecektir.

11- Karşılıklı yer değişikliği uygun görülenlerin; 15 Ağustos­ - 14 Eylül 2009 dönemine ait ücretleri yeni görev yerlerince hesaplanarak, ödenecektir.

12- Ancak karşılıklı yer değişikliği uygun görülen personelden, ücretli hastalık izni veya ücretli doğum izni, 15 Ağustos 2009 tarihinden sonra, sona erecek olanların karşılıklı yer değişikliği, bu izinlerin bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde uygulanacaktır. Bu durumda personel beş işgünü süresince; sigortalılık işlemleri ve hizmet sözleşmesi yapılması amacıyla yeni görev yerine müracaat etmek üzere izinli sayılacaktır.

13- Karşılıklı yer değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için, her iki personelin de görev yerleriyle ilişiklerini eş zamanlı olarak kesmeleri; yukarıda belirtilen mazeretler nedeniyle görev yerleriyle ilişiklerini kesemeyecek durumda olanların ise söz konusu mazeretlerini, 07 Ağustos 2009 tarihine kadar İl Komisyonlarına bildirmeleri gerekmektedir.

14- Aynı pozisyon unvanlarında ve pozisyonlarının vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olanlar, karşılıklı yer değiştirme hakkına sahiptir. Talepte bulunurken bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

EKLER:

1 adet dilekçe örneği

1 adet tablo

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

30.06.2009

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Birimi

Tel: 0 312 585 17 80 – 585 17 81 – 585 17 82

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara