Dikkat Çok Önemli Tam Gün İçin Aşağıdaki Dilekçeyi Antalya Millet Vekili Dr.Abdurrahman Arıcı'nın 312 420 69 62 nolu faksına gönderiniz.


SAYIN VEKİLİM
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest çalışıp çalışmaması” ibaresi “tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri” şeklinde, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800’ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’ünü, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500’ünü, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250’sini, başhemşireler KELİMESİNDEN SONRA GELMEK ÜZERE: yüzde 250,başhemşire yardımcıları, hastane müdür yardımcıları ve şube müdürlerinide yüzde 200’ünü,” (cümlesinin eklenmesi) diğer personelde ise yüzde 150’sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır.” Cümlesinden sonra gelmek üzere “mali sorumluluk taşıyan gelir ve gider gerçekleştirme görevlisi, daimi satın alma komisyonu üyeleri,taşınır kayıt kontrol yetkilileri,maaş mutemetleri, 250 yatak üstü hastane müdürü ve harcama yetkililerine ilave 50 puan verilir.” Cümlesi eklenmelidir.

GEREKÇE :Hastane yöneticilerinden bazılarının diğer personeller sınıfında sayılması çalışma barışı ve huzurunu bozmaktadır.ayrıca bu yasanın sadece doktor yasası gibi görülmesi ekip ruhunu bozmaktadır.
Tıbbi birimlerde çalışan personellerde riskli birim tanımlaması yapılmıştır.Ancak genel idari hizmetleri yürüten personellerden bazı görevleri yürütenlerde mali risk altındadır.Bu riski paylaşmak adına bu değişiklik eklenmelidir.Ayrıca bu değişiklik ek ödeme için dağıtılan miktarı etkilememekte yalnızca dağıtılan miktarın paylaşım oranlarını değiştirmektedir.

Görev
Ad-Soy Ad İmza

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara