Hastane Başhekimlerinin Dikkatine


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN VE BAKANLIĞIMIZA AİT YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİ BAŞTABİPLİKLERİNİN DİKKATİNE

Günümüzde, sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sektöre ait yataklı sağlık tesislerinin hizmet sunumunda; bina, fiziki koşullar, donanım ve tıbbi teknolojinin ihtiyaçlar doğrultusunda ve beklentilere uygun şekilde kullanılması, sağlık insan gücü gibi hizmet unsurlarının nitelikli olması, sağlık hizmetinin kalitesini ve bu hizmetten faydalananların memnuniyetini belirleyen ölçütler olarak ön plana çıkmıştır.
Bu durum mevcut sağlık tesislerine ve yeni sağlık yatırımlarına ilişkin planlamaların; bölgesel ihtiyaçlar ve hizmet verilen nüfusun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak atıl kapasite ve kaynak israfına sebebiyet vermeksizin yapılmasını, mevcut kapasiteyi ihtiyaçlara uygun ve doğru tespit ederek daha verimli kullanımının sağlanmasını ve bunların sağlık hizmet sunumuna olumlu biçimde yansıtılarak hizmetin kaliteli, etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli sunulmasını gerekli kılmaktadır.
Bakanlığımız, başta sağlık insan gücü olmak üzere bina, tıbbi teknoloji ve finansman gibi sağlığa ayrılan kaynakların dengeli dağılımını sağlamak, bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için sağlık hizmet sunumunda bölge sağlık planlaması anlayışını benimsemiştir.
Bu anlayış gereğince sağlık hizmet sunumu bakımından; ülke genelinde bölge sağlık merkezleri ve her bir bölge için bölge sağlık merkezi konumunu üstlenecek merkez iller ve bu illere bağlı, alt bölge merkezi rolü verilmiş iller belirlenmiştir. Alt bölge merkezi iller güçlendirilmiş ilçelerle irtibatlandırılmış ve güçlendirilmiş ilçelere, nüfus yoğunluğu bakımından daha küçük ilçeler bağlanmıştır.
Yukarda açıklanan bölgesel sağlık yapılanması içerisinde; mevcut ve yatırım planlamasında olan yataklı sağlık tesislerinin hizmet sunum rollerinin belirlenmesi ve bunların belirlenen rollerine göre sınıflandırılması, hizmet verdikleri nüfusun sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğmuştur.
Bu amaçla, ülkemizde sağlık hizmet sunumunda önemli rol üstlenen Bakanlığımıza ait sağlık tesislerinin rollerini yeniden belirlemeye ve gruplandırmaya esas teşkil etmek üzere hazırlanan “SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİ ROLLERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ VE GURUPLANDIRILMASINA İLİŞKİN KRİTERLER” ve bu kriterlere göre mevcut sağlık tesislerinin gruplandırılmasına ve rollerinin belirlenmesine esas teşkil eden çalışma tablosu tamamlanarak http://tedavi.saglik.gov.tr/formlar menüsünün altına konulmuştur. Tabloya “hastane rolleri butonu” na tıklanarak ulaşılabilir. Giriş, daha önce ilsağlık müdürlükleri için tanımlanan (pandemi için belirlenen) şifreler kullanılabilecektir.
Sağlık müdürlükleri kendisine bağlı il ve ilçelerindeki yataklı sağlık tesisleri için (A1, A2, B, C, D ve E Grubu) şeklinde belirlenmiş olan gruplamaları ilgili kurum baştabiplikleri ile de istişare etmek suretiyle, “SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİ ROLLERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ VE GURUPLANDIRILMASINA İLİŞKİN KRİTERLER” çerçevesinde, mevcut ve olması gereken nihai rolleri bakımından değerlendirilerek görüş ve önerilerinizin en geç 01.02.2010 tarihine kadar tablo üzerindeki ilgili bölümlere işlenmek suretiyle bildirilmesini önemle rica ederim.

Doç. Dr. İrfan ŞENCAN
Genel Müdür V.

.…/.…/2009 Daire Bşk. :G.BAYRAKTAR
.…/.…/2009 Gn.Md.Yrd. :Uzm.Dr.O.KOÇ

İrtibat adresi:
Gültekin BAYRAKTAR
THGM-Daire Başkanı
e-mail: gultekin.bayraktar@saglik.gov.tr.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara