Memur Muayene Katılım Payları Nasıl Tahsil Edilecek?


T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.MGM.0.55/ 02.02.2009 1324
Konu : Muayene Katılım Payları

Bilindiği üzere, Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009-1) 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 Sayılı 7. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu tebliğin muayene katılım paylarının aylıklardan kesilmesine ilişkin işlemler başlıklı bölümünde; “(1) Harcama birimlerince, sağlık kurumlarından alınan faturalarda yer alan muayene bilgileri esas alınarak Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ eki Muayene Katılım Payı Listesi düzenlenecek ve katılım payı tutarları kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylıklarından kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgeleri üzerinde gösterilecektir. (2) Harcama birimlerinde aylıkların tahakkukunu yapmakla görevli birimlerce muayene katılım paylarına ilişkin tutarlar bordronun kesintiler sütununda gösterilecek ve Muayene Katılım Payı Listesi aylıklara ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe birimine gönderilecektir.” denilmektedir.
Bu bağlamda, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca maaş işlemleri say2000i sistemi üzerinden yapılan genel bütçeli kurumlarda çalışan memurların maaşlarından kesilmesi gereken muayene katılım payı kesintisinin, Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Kamu Hesapları Bilgi Sistemi - KBS (http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html) üzerinde hazırlanan muayene katılım payı formu ile yapılabilmesine yönelik yazılım çalışması tamamlanmış bulunmaktadır. Buna göre, Kamu Hesapları Bilgi Sisteminden bordro almak ve ek ders işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş bulunan mutemet ve mutemet yardımcıları, sistem üzerinde hazırlanan muayene katılım payı modülünden memur bazında katılım paylarını girdikten sonra, elektronik ortamda muhasebe birimine göndereceklerdir. Söz konusu tebliğ eki muayene katılım payı listesi sistemden alındıktan sonra imza süreci tamamlanarak, bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine gönderilecektir.
Ayrıca, döner sermaye katkı payı alan memurların maaş hesabında esas alınacak gelir vergisi matrahının doğru tespit edilebilmesi ya da personelin aldığı ek tazminat tutarlarından katkı payı tutarının mahsup işleminin yapılabilmesi için döner sermaye katkı payı brüt tutarı ile katkı payı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarının KBS üzerinden girişinin yapılabileceği döner sermaye menüsü hazırlanmıştır. İkinci paragrafta belirtilen mutemet ve mutemet yardımcıları tarafından bu modül kullanılmak suretiyle döner sermaye katkı payı tutarları elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılacaktır.
Muayene katılım payı ile döner sermaye katkı payının sisteme girişi ve muhasebe birimine elektronik ortamda gönderilmesi işlemlerinin detaylı olarak açıklandığı uygulama kılavuzları Kamu Hesapları Bilgi Sistemi içerisine konulmuştur.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Ramis KULAK
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
-5018 Sayılı Kanun Eki 1 Sayılı Cetvelde Yer Alan İdareler
-81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara