BAŞHEKİM VE HASTANE MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE


RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ YAYINLANDI
23 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27119
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/14569
Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 7/12/2006 tarihli ve 2006/11532 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2008/14569
Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 7/12/2006 tarihli ve 2006/11532 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU M. BAŞESGİOĞLU N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
B. ATALAY K. UNAKITAN H. ÇELİK M. H. GÜLER
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı V.
F. ÇELİK V. EROĞLU M. M. EKER F. ÇELİK
Sağlık Bakanı V. Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER M. Z. ÇAĞLAYAN V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Çevre ve Orman Bakanı

3/12/2008 TARİHLİ VE 2008/14569 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

RESMÎ İLÂN FİYAT TARİFESİ
Resmî ilânların fiyat tarifesi 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
1. Resmi ilânların yayın ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle tespit edilir.
Ancak, birden fazla sütunu kapsayacak şekilde yayınlanan ilânların sütun sayısının belirlenmesinde; 10 puntoluk metin harfleri ile dizilen ilân metinleri için tek sütun genişliği 40 milimetre, 8 puntoluk metin harfleri ile dizilen ilân metinleri için tek sütun genişliği 36 milimetre olacak şekilde, kıyasen işlem yapılır. Tek sütun olarak yayınlanan ilânlarda ise, sütun genişliği bu fıkra hükmündeki esaslar dâhilinde belirlenir.
Anılan ilânların bu sütun genişliklerine göre ölçümlenebilmesi için, gazetelerin içeriklerindeki diğer yazı metinlerinin dizgisinde de yukarıda belirtilen punto büyüklüklerindeki metin harflerinin kullanılması asıldır.
Resmî ilân başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi ve bu başlıkların ilân metinleri ile mütenasip olması şarttır. Başlık dışında 10 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilânların 5 santimetrelik kısmında en az 12 satır, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilânların 5 santimetrelik kısmında ise yine en az 14 satır yazı bulunur. İlân metinlerinde 8 puntodan küçük harfler kullanılmaz.
Daha büyük puntolu harflerle ve daha dar sütuna dizilen ilânlar, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.
2. Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 7 TL'dir.
Şu kadar ki, günlük fiili satış ortalaması, (10.000)'den az olmayan gazeteler için 7,70 TL, (25.000)'den az olmayan gazeteler için 15 TL, (50.000)'den az olmayan gazeteler için de 27 TL'dir.
Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.
3. Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın İlân Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilânı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.
Kanuni engeller sebebiyle tahmini ilân bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşması üzerine borçlarını derhal öderler.
4. Bu tarife, Resmî Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar