Döner Sermaye Ödemelerinde Öncelik Sırası Personel Maaşlarının


Maliye Bakanlığınca Yayınlanan 18.02.2008 Tarih ve 2277 sayılı Genelge ile Döner Sermaye Gelirleri veya nakit girdileri az olan hastanelerin giderlerini ödeyebilmesi için nakit ve ödeme planı yapması gerekmektedir.Buna göre ödemelerde öncelikle
1-Döner Sermayeden Çalışan Personellerin Maaş ve Özlük Hakları
2-Vergi, harç, prim , katılım payı gibi resmi giderler
3-3000 tl nin altındaki ödemeler
4-Hizmet alım giderleri
5-Personel ek ödemeleri
yapılacak
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.23/ 115-2277 18/02/2009 Konu : Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner Sermaye
Saymanlıklarında Ödemelerde Öncelik Sırası

..................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık)

Nakit mevcudu tüm ödemeleri karşılayamayan döner sermaye saymanlıklarındaki ödemelerde, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi, uygulamada birliğin sağlanması, şikâyetlerin en aza indirilmesi ve ödemelerin objektif kriterlere dayandırılması amacıyla bazı esaslar tespit edilerek, 25/12/2008 tarihli ve B.07.0.MGM.0.23/115/19742 sayılı genel yazımızla duyurulmuştu.
Bu defa, ilgi genel yazımız uygulama sonuçları ve Bakanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak, ödemelerde öncelik hususunda aşağıda yer alan düzenlemenin yapılması, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
Bilindiği üzere, 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ödemelerin yapılmasında öncelik” başlıklı 22 nci maddesinde; işletmelerin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderlerin, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeneceği, ancak, bu ödemelerin yapılmasında sırasıyla;
a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin ödemelere,
b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,
c) Çeşidine bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen tutarın altındaki giderlere ilişkin ödemelere,
ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin ödemelere,
d) Mevzuatları gereği döner sermaye gelirlerinden; personele yapılacak ek ödeme, katkı payı gibi ödemelere,
Öncelik verileceği hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümler dikkate alındığında; nakit mevcudu tüm ödemeleri karşılayamayan döner sermaye saymanlıklarında, 1 Mart 2009 tarihinden itibaren ödemeler aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecek, hak sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
1- Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan;
a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin ödemelere,
b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,
c)Yönetmeliğin ( c ) bendi esası uyarınca çeşidine bakılmaksızın 3.000.TL’nın altındaki giderlere ilişkin ödemelere,
ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin ödemelere,
d) Mevzuatları gereği döner sermaye gelirlerinden; personele yapılacak ek ödeme, katkı payı gibi ödemelere,
Öncelik verilecek ve bunların ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması için belirli bir nakit ayrılacaktır.

2 –Ödeme Planı yapılırken;
a) Elektrik, su ve doğalgaz giderleri ile işletmelerin birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler Yönetmeliğin (b) bendi kapsamında değerlendirilecektir.
b) Hastane döner sermayelerinde tedavi hizmetleri, diğerlerinde ana hizmet faaliyetlerinden kesintisiz ve ertelenemez nitelikte olduğuna idarelerince karar verilen mal ve hizmet alımları ile hizmete yönelik kira giderleri, tüp gaz, oksijen gazı alımları ile tıbbi görüntüleme ve laboratuar hizmetleri de Yönetmeliğin (ç) bendi kapsamında değerlendirilecektir.
3- Ayda bir veya iki defa yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işletme yetkilileri ile birlikte düzenlenen ve imzalanan ödeme planının bir sureti ilgililerin görebileceği bir yere (ilan panosu vs.) asılacak, bir örneği de denetime esas olmak üzere dosyalanacaktır.
4-Ödeme planı hazırlanırken, o ay yapılacak tahsilatlar da dikkate alınacaktır.
5-İşletmelerin nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeler, ödeme emri belgelerinin muhasebe kayıtlarına giriş sırasına göre yapılacaktır. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde saymanlıklarca yapılan kontroller sonucu noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere işletmelerin ilgili birimlerine iade edilen ödeme emri belgeleri, söz konusu noksanlık tamamlanarak saymanlıkların kayıtlarına alındığı tarihte işleme tabi tutulacaktır.
6- Uygulamaya 1 Mart 2009 tarihinden itibaren başlanacaktır.
7- 25/12/2008 tarihli genel yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini bu genel yazımızın iliniz dahilindeki tüm döner sermaye saymanlıklarına duyurulmasını rica ederim.

Hasan Basri AKTAN
Bakan a.
Müsteşar

hastane polikiniklerinde niçin özel şirket elemanları çalıştırılıyor devletimiz yada hastanelerimiz cok mu zengin, niçin memurluk için bekleyen insalara yol açılmıyor bu konuda?

Müvekkil şirketlerin kamu kurumlarına yapmış olduğu mal ve hizmet satışlarının bedelleri ilgili kurumlarca yıllarca ödenmiyor, sonra icra takibi ya da dava başlattığımızda bir o kadar daha müvekkil sürünmeye devam ediyor. tabi bir de devlet mallarının haczedilmezliği gibi garip bir müessese de olunca ilgili kurumların yetkililerinin keyfini beklemek zorunda kalıyoruz. böylesine haksız ve mantıksız bir uygulamayı müvekkillerime izah etmekte zorluk çekiyorum.

Öncelikle cok başarılı bir site olmuş siz müdürümüzü de burada yazar olarak görmek ayrı sevin dirici bir olay ayrıca değindiğiniz konular cok güzel tüm calışanları kapsıyor.Bakanımıza teşekür ederiz biz calışanlarınıda düşündüğü için . çalışmalarınızda başarılar dlerim

Değerli kardeşim Tuncer
Yinede durumumuza şükretmek lazım bu ortamda devlet memurluğu gerçekten büyük bir nimet.
Ancak unutmamak lazım ki bir kurumda asıl unsur olmak gerekiyor yoksa hep 2. planda kalınıyor sağlık bakanlığında da asıl unsur doktor
selam ve saygılar

Ali kardeşim teşekkür ederim
Turgut Altun

SAYIN BAKAN BİZE YİNE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPMIŞ. 2 YILDIR SAĞLIK PERSONELİNE ÜCRET ARTIŞI YAPMIYOR ZATEN.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar