Erciyes Üniversitesi 4 Sağlık İdarecisi Alıyor


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 20Ö7 tarihli Resmi Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Oniveısitemiz Hastanelerinde görevlendirmek üzere Kamu Personeli

Seçme Sınavı (8) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
ÜNVAN ADET NİTELİK
ECZACI 2 LİSANS MEZUNU
BÜRO PERSONELİ 4 SAĞLIK İDARESİ VE YÖNETİMİ MEZUNU
DİYETİSYEN 1 LİSANS MEZUNU
HEMŞİRE 90 LİSANS MEZUNU HEMŞİRE- SAĞLIK MEMURU
BİYOLOG 1 LİSANS MEZUNU (1 YIL DENEYİM ŞARTI, RADYOFARMASİ)

DİĞER SAĞ. PER 1 BİYOLOJİ MEZUNU, TÜP BEBEK SERTİFİKALI

SAĞ. TEKNİKERİ 2 RADYOTERAPİ ÖNLİSANS

SAĞ.TEKNİKERİ 3 ANESTEZİ ÖNLİSANS

ATT 5 SAĞLIK MESLEK LİSESİ

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: GENEL ŞARTLAR: .

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlar, zimmeti ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı Veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve isfltflak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi' ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak, b rf ¦¦';.:

d) Erkek adayların, askerlik'hizmetini yapmış veya muaf olmak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sınav tarihi itibariyle en az onsekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

3- 2003 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanlan esas alınacaktır,)

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Eczacılar için KPSS sınav şartı aranmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

1- Müracaatlar Hanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler İle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralanmasıyla atanmaya hak kazanan adayların İsim listeleri, işe başlamaları İçin gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Mer kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Öğrenim Belgesi

2- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği

4- Fotoğraf (2) adet

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar