HASTANE ÇALIŞANLARINDAN YEMEK KATILIM PAYI ALINMASI YASAL DEĞİL


Hastanelerde çalışan personellerin yemek katılım payları konusunda çok şey söylendi, yazıldı çizildi sendikalar mahkemeye gitti ancak konuyla ilgili Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2008 gün ve 2736 sayılı yazıları dışında henüz bir düzenleme yok.
Akdeniz sağlık İdarecileri Derneği olarak konuyu enine boyuna araştırdık. Bu sonuca göre hastanelerde çalışanlar yemek katılım payı ödememeli. Hastanede çıkan yemekten hastalar, refakatçiler, hizmet şirketlerinde çalışanlar gibi diğer çalışanlarda hastane yemeğinden ücretsiz yararlanması kanunen uygundur.
Ancak Maliye Bakanlığının görüşü dışında hastanelere başka talimat veya görüş gitmediği için birde son zamanlarda incelemelerde idarecilere konuyla ilgili zimmet çıkartılması nedeniyle yemek katılım paylarını hastanelerde almaya başladı.Konuyla ilgili derneğimizin görüşü

İlgili sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı hastanelerde çalışan personellerden de yemek katılım payı alınmasını talep etmiş kanuni dayanaklarını sıralamıştır. Ancak sayılan kanuni dayanaklar hastanelerde çalışan memurları kapsamamaktadır.Bu nedenle yemek bedeli katılım payı hastanelerde çalışan memurlardan alınmaması gerekmektedir.
Gerekçe;
1. İlgili yazıda memurların yiyecek yardımının dayanağı 657 sayılı DMK’nun 212.maddesinde istinaden 19.11.1986 tarih ve 86/12220 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde 4. maddesinde yiyecek yardımının bütçeden karşılanmayan kısmı için memurlardan katılım payı alınmasını öngörmüştür.
Ancak hastanelerde çalışan memurlara anılan yönetmeliğin uygulanması mümkün değildir. Zira Maliyenin yazısında da Yönetmeliğin 3.maddesinde de haftalık çalışma saati 40 saati geçmeyen memurlarda bu yönetmelik uygulanabilir.
Oysa hastanelerde çalışan Sağlık Personelinin çalışma saatleri 31.12.1980 Tarih ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanunun madde 2 Kamu Sağlık Hizmetlerinde çalışan Personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir.
Ancak bu kanunun 4. maddesinde belirtilen haklardan yararlananların ise 40 saat olarak belirlenmiştir. Anılan 4. madde ise 1.maddede öngörülen tazminat hakkında yararlanmamak şartı ile serbest çalışan personelleri kapsamaktadır.
Bu nedenle Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği haftalık 45 saat çalışan hastane personeline 3. ve 4. maddelerin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
Sağlık hizmetleri kesintisiz 24 saat yürütülmektedir. Örneğin ameliyathanede çalışan bir teknisyen saat 12 00’ da ameliyatı yarım bırakıp öğle yemeği için izin alamaz ancak başka bir teknisyenle nöbetleşe 15 dakikalığına değişerek yemeğini yiyebilir.
Eğer Maliye Bakanlığının yazısına istinaden yemek bedeli bu personellerden alınırsa öğle arası hizmeti durdurup 1 saat yemek izni vermek ve haftada 40 saat çalıştırmak zorunlu görülmektedir.
Bu durum sağlık hizmetlerinin özelliğinden dolayı uygulanması mümkün değildir. Uygulanması halinde de memurlar ile kanun arasında hukuki sorunlara yol açmaktadır.
Bütün bu gerekçeler neticesinde hastanelerde çalışan personellerin hizmetin gereği özel durumları vardır. Bu özel durumlarını 2368 sayılı sağlık personelinin Tazminat ve Çalışma esaslarına dair kanunla belirtilmiştir. Dolayısıyla da Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesi Kurumlarda kadrolarında bulunan tüm personel ile yönetmelikler gereği hastanede staj yapan öğrencilere ve hizmet içi eğitime gelen sağlık ve yardımcı sağlık personeline öğle yemeği bunlardan kurumda yatanlara bu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki hükümlere göre sürekli olarak kurumda kalanlara ve nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan kurumlarda vardiyaya kalan personele çalışma sürelerine isabet eden öğünlerde yemek bedeli ne şekilde verileceği düzenleniş olup Yönetmeliğin 89. maddesi ise de Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 6.maddesine dayanmaktadır.
Bu nedenle hastane personelinin yemeğini hastaneler karşılamak zorundadır.Bu yemek içinde hastanede çalışan personellerden katılım payı almak mümkün değildir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar