HASTANELERDE YAŞANAN SORUNLAR


1-Hastanelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda; Hastanelerde yaşanan sorunlardan; işleyişi ve verimliliği doğrudan etkileyen hususları ve çözüm önerilerini değinmek istiyorum.

2-Konuyla ilgili AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ olarakta bir çalışma yaptığımız için ben burada bu çalışmadan bazı bölümlere değineceğim.

3-Bizim hastanelerde gördüğümüz en önemli sorunlardan birincisi organizasyon, görev ve yetkilerin dağılımı sorunudur.

a)Bilindiği gibi Hastanelerdeki organizasyon yapısını, görev ve sorumlulukları belirleyen mevzuat “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğidir”. Bu yönetmelik ise bugün ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu gibi yasal bazı düzenlemelerle de çelişmektedir.Örneğin Atama ve Nakiller ile görevde yükselme hususlarındaki düzenlemeler, 4734 syılı KİK, Taşınır Mal İşletme yönetmeliği, vb. yasal düzenlemeler YTKİY ile çelişkili olduğu için hastanelerdeki bazı uygulamalarda çelişkiler doğmaktadır.

Çözüm olarak Bakanlığımızın başlattığı YTKİY’nin yeniden çıkartılması çalışmaları derhal sonuçlandırılmalıdır.

Ayrıca bakanlığımızın yönetmelik konusunda hastanelerden bilgi istemesi ve öneri istemesi bizleri oldukça sevindirmiştir.Bizde Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği olarak taslak bir yönetmelik hazırlayarak bakanlığımıza ilettik.Beklentimiz çalışmalarımızın dikkate alınarak yapılacak değişikliklerde görüşümüzün alınması için bu konudaki çalışmalara davet edilmemiz yönündedir.

b)İkinci en önemli sorun ise hastanelerin organizasyon yapısıdır.Mevcut yapı matriks organizasyon yapısının en kötü örneklerinden biri olduğu için hastanelerde yetki ve sorumluluk kargaşası zaman zaman kavga ve çatışmalara neden olmaktadır.

Bizim buradaki çözüm önerimiz hastanelerin yönetim kurulları marifetiyle modern hastane yönetimi organizasyonuyla yönetilmesi tıbbi tabiplik hizmetleriyle diğer hizmetlerin birbirinden ayrılması yönündedir.

Bu mümkün değilse bile özellikle büyük hastanelerde idari mali işlerden sorumlu bir iki başhekim yardımcılığı kadrosu açılarak bu kadrolara profesyonel sağlık idarecilerin atanması suretiyle idari mali işlerin daha etkin ve mevzuata uygun yürütülmesi sağlanmalıdır.

Örneğin ;sağlık yönetimi konusunda eğitim almış hastanenin birçok idari birimlerinde görev yapmış bir hastane müdürü çalışmakta iken idari ve mali işlerden sorumlu bir hekim baştabip yardımcısı olarak idari ve mali konulardaki işlemlerin başına getirildiğinde ilgili baştabip yardımcısının birkaç yılı yalnızca bu işleri öğrenmekle geçtiği için işlerin gelişiminde ve yürütülmesinde etkisiz kalmaktadır.Ancak idari hiyerarşi açısından o en üst yönetici olduğu gerçeği de onun etkisini hissettirme ihtiyacını doğurduğunda çelişkili bir roller bütünüyle işler yürütülmektedir.

Kesin çözüm ise idari mali işleri bilen yetişmiş bir sağlık idarecisinin baştabip yardımcısı olmasıyla çözülecektir.

c)Üçüncü en önemli sorun ise genel idari birimlerde çalışan yetişmiş memur yetersizliğidir.Hastaneler birçok ilde çok büyük bütçelere sahip olup binlerce kalem malzemenin alınıp satıldığı dev bir işletme olduğu halde bu içlemler birçoğu lise mezunu bile olmayan yardımcı hizmetler kadrolarından kaydırılmış personellerle yürütülmeye çalışılmaktadır.Bu kadrolarla yapılan işlerde hata oranları yüksek kalite ve verimlilik düşüktür.Birtarafta Türkiye’nin seçilmiş beyinlerinden ve en uzun süreli eğitim almış grubu olan hekimler hizmet üretmekte iken öbür tarafta bunları muhasebeleştiren, kayıtlarını tutan, hastanenin hizmete hazır tutulmasına yardımcı olan Türkiye’nin en az eğitimini almış kişilerle kurulmuş bir idari mekanizmayla çalışılmak zorunda kalınmaktadır.

Çözüm için ise GİH sınıfında çalışan memurların eğitim düzeyini yükselmektir.Bu amaçla eğitim veren okullardan mezun sağlık yöneticilerle ve idari ve iktisadi bilim fakültelerinden mezun lisans düzeyindeki memurlarla idari mekanizmalar güçlendirilmelidir.

Turgut Altun
Sağlık İdarecisi

artık hep bana hep bana demek yerine birazda çevrenizi görün artık doktorlarımız bu yardımcı personeli ne zaman düşünecekler acaba bu dünya doktor üzerine kurulu değil
mükemmelliyeti arıyorsanız diğer meslek gruplarından da birileri alabilirsiniz içimizde yöneticilik ve işletme muhasebe işlerine iyi bakan insanlarımız var sakın onlardan korkmayın.çeşitlilik herzaman iyidir umarım birinizin aklına takılırda bu konuyu düşünür

Değerli dostum,tespit ettiğiniz sorun ve çözüm önerilerinize aynen katılıyorum.Bu konuda Sağlık Bakanlığının bazı çalışmaları olduğunu biliyorum.En azından uzun süreden beri gündemde olan Kamu Hastaneler Birliği Yasa Tasarısı bu sorunlara bir nebze çözüm olacak gibi.(Bu durumunda kendini göre handikapları var ama...)
Umarın Bakanlık bu konularda daha duyarlı olur ve çok gecikmeden yasalaşmasını sağlar.
En güzel günler sizlerin olsun. İsmail DEMİRCİ -Sağlık İdarecisi

başlıktanda anlayacağınız üzerine hizmetçi olarak gördüğünüz tüm yardımcı personelin sorunlarıyla hiçbirzaman ilgilenmiyeceksiniz galiba birilerinizin aklına hiç gelmiyor
başta döner sermaye getirerek hastaneleri rant kavgasına dönüştürdünüz. herzaman hasta hakları diye söylüyorsunuz peki çalışan hakları diye birşey duymadınızmı yada ilgilenmek istemiyorsunuz. inanın kendinizle çelişiyorsunuz. mademki hasta hakları önemli döner sermaye getirerek hastaların sağlığını hiçe sayıp sayın doktorlarımızı birer para makinesi haline dönüştürdüğünüzün hiçmi farkında değilsiniz. artık türkiyede herşey inşallah ve maşallaha kaldı tevekkülü bıraktık.umarım sizde bu hastanelerden birine düşersinizde nedemek istediğimi ozaman anlarsınız.

Sağlık sistemimizdeki eksiklikleri dillenirmeniz tabiki çok güzel eminin zamanla daha hakkaniyetli ve daha etkin sağlık hizmeti sunulup çalışan memnuniyeti gerçekten gözetilecektir.Daha fazla destek için bizi takip edin. selamlar
Turgut Altun
Dernek Başkanı

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar