Kamu Kurumlarının Birbirlerinden Mal ve Hizmet Alırken Dikkat Etmesi Gereken Hususlar


13.02.2009 1501 Sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi
Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;
1) Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat eden hastaların mağdur edilmemeleri ve ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için gerek Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızın gerekse diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmetlerin karşılanması noktasında gereken kolaylık sağlanmalıdır.
2) Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumlarımız bundan sonra teşhis ve tedaviye yönelik olmak üzere birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarında anılan yönetmelik hükümlerine göre hareket edeceklerdir. Eğer varsa bu kapsam dışında kalan diğer hizmet sunumlarında ise; 209 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenen; “Bu Kanuna tâbi döner sermayeli işletmeler, gerekli gördükleri hallerde sundukları hizmetleri, Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirleyecekleri fiyat üzerinden, birbirlerinden temin edebilirler.” hükmüne göre hareket edecekler ve bu çerçevede kurumlarımız arasında yapılan ve hali hazırda yürürlük süreleri dolmamış olan protokoller ise süreleri doluncaya kadar uygulanmaya devam edilecektir.
3) Diğer taraftan Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumlar, kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devretmede veya aynı il sınırları içerisinde olmak kaydıyla ariyet sözleşmesi ile birbirlerine mal vermede eskiden olduğu gibi 209 sayılı Kanunda yer alan hükme göre hareket etmeye devam edeceklerdir.
4) 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve sağlık hizmeti sunan Bakanlığımız dışındaki diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlara/kuruluşlardan, teşhis ve tedaviye yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet satımlarında/alımlarında mutlaka anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.
5) Gerek hizmet gerekse mal alımlarında hastaya sunulan hizmetlerin veya kullanılan malların bedelinin, geri ödeme kurumuna sadece hizmeti/malı alan idare tarafından faturalandırılacağı unutulmamalıdır.
6) Anılan yönetmelik kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında; yönetmelik hükümlerine aykırı olamamak kaydıyla, hizmetin nasıl sunulacağı, malın nasıl ve ne şekilde teslim edileceği, ödemelerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi esasların belirlendiği bir protokolün düzenlenmesi ve bu protokolün karşılıklı olarak harcama yetkilileri tarafından imzalanması gerekmektedir.
7) Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızın birbirlerinden yada başka idarelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından yapacakları mal ve hizmet alımlarının muhasebeleştirme işlemlerinde; Bakanlığımızca yayımlanan 05.06.2008 tarihli ve B.10.0.SGB.0.81.00.05/10-06/4211 sayılı 2008/42 sıra numaralı Genelge’de yer alan (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2005 tarih ve 15124 sayılı ve 07.12.2007 tarih ve 20429 sayılı yazılarında belirtilen) açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki kamu idarelerine ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar