ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


Haziran 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27251

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2004 tarihli ve 25553 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Yarıyıl boyunca devam eden dersler için, her yarıyılın sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Derslerin blok halinde uygulandığı ders kurullarında ise her ders kurulu sonunda, kurul sonu sınavı adı verilen bir sınav yapılır. Bu sınavlar yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Sözlü/pratik sınavların en az iki öğretim üyesi/öğretim görevlisinden oluşan jüriler tarafından yapılması gerekir. Ancak, yeterli öğretim üyesi olmayan bölümlerde tek öğretim üyesi/öğretim görevlisi tarafından da sözlü sınav yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Geçme puanı 60’dır. Yarıyıl boyunca devam eden derslerde başarı puanı, ara sınav puan ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının %60’ının toplamına eşittir. Bu oranların hesabında kesirler aynı şekilde korunur. Ancak başarı notu verilirken, kesirli sayılar bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen yöntemle tam sayıya çevrilir. Yarıyıl veya bütünleme sınavından en az 50 puan alamayan öğrenciler başarısız kabul edilir ve FF notu ile değerlendirilir.

Çoktan seçmeli sorular ile yapılan teorik ve pratik sınavlarda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak öğrencinin gerçek puanı hesaplanır. Bu hesaplama, blok halinde uygulanan ders kurullarında her ders için ayrı ayrı hesaplanır.

Blok halinde uygulanan ders kurullarında, kurul sonu sınavından veya bütünleme sınavından alınan puan başarı puanı olarak kabul edilir.

100 puan üzerinden hesaplanan puanlar bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtildiği şekilde başarı notuna ve katsayısına çevrilir. Sınav sonuçları not veya puan olarak ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – Dönem IV ve dönem V öğrencileri her stajın sonunda staj sonu sınavına alınır. Staj sonu sınavı yazılı teorik, sözlü teorik ve pratik (yazılı ve/veya sözlü) olarak yapılır. Sınava devam edebilmek için sınavın her aşamasından en az 100 tam puanın yarısı olan 50 puan alınması gerekir. Çoktan seçmeli sorular ile yapılan teorik ve/veya pratik sınavlarda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak öğrencinin gerçek puanı hesaplanır. Staj puanının hesaplanmasında yazılı teorik, sözlü teorik ve pratik sınavların her biri eşit ağırlığa sahiptir. Öğrencinin başarılı olabilmesi için bu şekilde hesaplanan staj puanının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

Sözlü sınavların en az iki öğretim üyesi/öğretim görevlisinden oluşan jüriler tarafından yapılması gerekir. Ancak, yeterli öğretim üyesi olmayan bölümlerde tek öğretim üyesi/öğretim görevlisi tarafından da sözlü sınav yapılabilir. Sözlü teorik sınavla pratik sınavın birlikte yapılması durumunda, bu sınavdan alınan puan ile yazılı sınav puanının ortalaması, staj puanı olarak belirlenir. Sınav sonuçları sınavın her aşamasından sonra ilan edilir. Staj bütünleme sınavında da bu maddede yer alan esaslar uygulanır."

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar