MADDE 3-DERNEĞİN BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMA KONULARI


MADDE 3-DERNEĞİN BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMA KONULARI. Derneğin çalışma konuları ve çalışma biçimi aşağıda belirtilmiştir. 3.1. Üyelerin mezunu oldukları üniversite yönetimi ve kendi aralarındaki iletişimi sağlamak ve geliştirmek, 3.2. Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayalı ilişkileri geliştirmek, 3.3. Üyelerin sosyal, kültürel, moral ve mesleki kalkınmasında katkılarda bulunmak, 3.4. Sosyal ve sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici etkin çalışmalar yapmak, 3.5. Sağlık yönetimi alanındaki gelişmeleri kamu ve özel kurumlara tanıtmak amacıyla konferanslar, panel ve sempozyumlar düzenlemek, 3.6. Sağlık yönetimi stratejilerini belirlemek ve sektörler arasında işbirliği yapmak, 3.7. Sağlık yönetimi bilgi sistemleri için yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarile bilgi alışverişinde bulunmak, 3.8. Basılı yayın organlarında amaca en uygun yazı, makale ve söyleşilerin yayınlanmasını sağlamak, 3.9. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi ve yurt dışı meslek odaları ve kuruluşları ile danışmanlık ve donanım konusunda işbirliği yapmak, 3.10. Sağlık yönetimi konusunda kalite güvence pprogramları hazırlamakve eğitsel çalışmalar yapmak, 3.11. Sağlık teknoolojisi üreten firmalar ile işbirliği yapmak, 3.12. Sağlık hizmet araştırmalarında uzman meslek grupları ile işbirliği yapmak, 3.13. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını gidermeleri ve aralarında dayanışmayı arttırabilmek amacıyla düzenli bir lokal işletmesi yapmak, 3.14. Mezunlarla ilgili olarak iş hayatları hakkında bilgiler toplamak elde edilen bilgilerden çıkabilecek olan iş imkanlarını diğer üyelere bildirmek ve benzeri şekilde çalışmalar yaparak üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak, 3.15. Genel Kurul kararı almak kaydıyla Vakıf kurmak ve/ veya Derneğimizin amaçları doğrultusunda görev yapabilecek kurulmuş ve kurulacak Vakıflara bağışta bulunmak ve/veya kurucu üye olmak. 3.16. Araştırma, derleme ve çeşitli yayınlar yapmak, 3.17. Seminerler, toplantılar, açık oturumlar düzenlemek, 3.18. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak, 3.19. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile ana tüzük hükümleri uyarınca, Asıl, Fahri, Onursal üye kaydeder, 3.20. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Derneğin Kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korumasına çalışır, 3.21. Topluma ve özellikle mesleğe yararlı olacak hizmeti ve projeleri geliştirir, uygular, başarılı olan üyeleri ödüllendirir, 3.22. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar , geliştirilecek her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, yönetmek ve / veya işletmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar, 3.23. İlgili Bakanlık izni ile, Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, spor ve benzeri yarışmalar düzenler, 3.24. Milli Eğitim Bakanlığı izni ve Üniversiteler ile birlikte meslek kursları düzenleyip, sertifika verir, 3.25. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da konularında uzman kişiler aracılığıyla amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yaptırır, 3.26. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır ve satar, üzerine her türlü hakları koydurabilir, kiraya verebilir, işletebilir, her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır menkul değerler ve haklar alabilir, 3.27. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar ve dağıtır, 3.28. İlgili Bakanlık izni ile yurtiçi ve yurtdışı her türlü gezi düzenler ya da düzenletir, 3.29. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır, 3.30. Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur, 3.31. Sergiler çeşitli sanat çalışmaları, bale, müsamere, gezi ve bunun gibi araçlardan yararlanmaktır. 3.32. Dernek yukarıda belirtilen çalışmaları ve diğer faaliyetlerini yaparken hiç bir şekilde siyasetle uğraşamaz, Dernekler Kanunu'nun yasakladığı bütün durum ve faaliyetlerden kaçınır.

sponsorlu bağlantılar