1.3 ECZANE HİZMETLERİ


1.3 ECZANE HİZMETLERİ
1.3.1 İlaçlar bulundukları birimde, uygun koşullarda
muhafaza edilmelidir.
AMAÇ: İlaçların son kullanma tarihlerine kadar etkilerini kaybetmemeleri
için uygun şartlarda muhafaza edilmelerinin sağlanmasıdır.
1.3.1.1 İlaçların saklandığı alanlar uygun fiziki
koşullara sahip olmalıdır.
a) Eczane ve depolarında nem, ısı ve buzdolabı kontrolleri
düzenli olarak yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
b) Isı ve nem takipleri, kalibrasyonlu veya kalibrasyonlu
cihazlarla doğrulaması yapılmış termometre ve nem ölçerler
ile yapılmalıdır.
1.3.2 Eczane deposunda stok takipleri uygun şekilde
yapılmalıdır.
AMAÇ: Kurumun ihtiyacı olan ilaçlar henüz tükenmeden farkında
olmak, eksilenleri yerine koymak için gerekli süreyi kazanarak
ilaçları zamanında temin etmek, miadı geçmiş ilaç kullanımını önlemek
ve miadı geçmiş ilaçların imhasından doğacak maddi zararların
önüne geçmek.
1.3.2.1 İlaçların kritik stok seviyeleri otomasyon
sistemi üzerinden takip edilmelidir.
a) Kritik stok seviyesini aşan ilaçlar için uyarı sistemi
olmalıdır.
NOT: Örnekleme yolu ile sayım yapılarak kayıtların doğruluğu
teyit edilir.
39
1. Bölüm: Poliklinik, Klinik, Eczane
1.3.2.2 İlaç ve sarf malzeme grupları için periyodik
miat kontrolleri yapılmalıdır.
a) İlaçların ve sarf malzemelerinin periyodik miat kontrolleri
yapıldığına dair kayıtlar bulunmalıdır.
b) Miadının bitimine üç ay kalan ilaçlar için uyarı sistemi
bulunmalıdır.
c) Son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların iadesine ilişkin yazılı
bir düzenleme bulunmalıdır.
1.3.3 Eczaneden servislere gönderilecek veya
servislerden eczaneye iade edilecek ilaçların
hazırlanma ve nakil usullerine ilişkin
düzenlemeler yapılmış olmalıdır.
AMAÇ: İlaç nakillerinin uygun koşullarda yapılmasının sağlanması;
ilaçların son kullanma tarihlerinden sonra kullanılmasından
doğabilecek sorunların önlenmesi; taburcu olan hastalardan kalan
ilaçların değerlendirilmesidir.
1.3.3.1 Eczaneden servislere gönderilecek ilaçların
hazırlanma ve nakil usullerine dair yazılı bir
düzenleme bulunmalıdır.
a) Eczanelerden servislere gönderilecek ilaçların (Narkotik
ilaçlar dâhil) hazırlanma ve naklinin usul ve esaslarına
yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır.
b) Eczaneden servislere gönderilen narkotik ilaçların kırılması
ve kaybolması söz konusu olduğunda alınacak önlemler bu
dokümanda yer almalıdır.
1.3.3.2 Birimlere gönderilen ambalajından ayrılmış
veya ambalajı kesilmiş ilaçların son kullanma tarihleri
ve ilacın adı/dozu belirtilmelidir (ambalajı üzerinde
miadı bulunanlar hariç).
40
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları
a) Birimlere giden ilaçların son kullanma tarihi, adı ve dozunun
belirtilmesine yönelik düzenlemeler (küçük plastik, şeffaf
ambalajlar içinde bilgi notu veya barkot ile göndermek gibi)
yapılmalıdır.
b) Birime gönderilmek üzere hazırlanmış ilaç örneğinin miat
kontrolü gönderilmeden önce yapılmalıdır.
1.3.3.3 Taburcu edilen hastalardan kalan ilaçların
eczaneye iadesi ve bu ilaçların değerlendirilmesi ile
ilgili yazılı bir düzenleme bulunmalıdır.
a) Söz konusu ilaçların iadesi ile ilgili kayıt tutulmalı ve bu
konuda hemşirelere eğitim verilmiş olmalıdır.
1.3.4 İlaç güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
AMAÇ: Yazılışı, okunuşu ve görünüşü benzer ilaçların ve yüksek
riskli ilaçların kullanımı ve yönetimine ilişkin düzenlemelerin
yapılmasıdır.
1.3.4.1 Hastane yönetimi; adı, ambalajı, birbirine
benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve farklı
uygulama formu bulunan ilaçların kullanımı ve
yönetimi konusunda bir politika belirlemelidir.
a) Eczanede ilaç depolama ile ilgili kurallar meydana gelebilecek
hataları önlemeye yönelik şekilde (bu ilaçların ayrı raflarda
saklanması, eczanede uyarıcı yazıların bulunması vb.)
düzenlenmiş olmalıdır.
b) Eczanede yazılışı ve okunuşu benzer olan ilaçların; aynı ilacın
farklı dozlarının ve pediatrik dozların listeleri bulunmalıdır.
c) Bu listeler ilaç sirkülasyonuna paralel olarak gözden
geçirilmelidir.
41
1. Bölüm: Poliklinik, Klinik, Eczane
ÖNERİ: Yazılışı, okunuşu ve görünüşü benzer ilaçlar, etiketlerine,
depolama kutularına ya da raflarına, bilgisayar ekranlarına, otomatik
dağıtım yapan cihazlara ve idarenin kayıtlarına kalın (bold)
harfler ve farklı renkler kullanılarak yazılabilir.
1.3.4.2 Yüksek riskli ilaçların (konsantre elektrolit
çözeltileri, intravenöz antikoagülanlar, insülin,
antineoplastik ajanlar, opioidler, narkotikler vb.)
üzerine farklı renkte uyarı etiketi yapıştırılmalıdır.
a) Hastanede kullanılan yüksek riskli ilaçlar listesi eczane
sorumlusu tarafından belirlenmelidir.
b) Yüksek riskli ilaçlar için etiketleme işlemi eczanede
yapılmalıdır.
1.3.5 Narkotik ilaçlar için gerekli güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
AMAÇ: Riskli ilaç grubuna sadece sorumlu kişilerin erişiminin
sağlanmasıdır.
1.3.5.1 Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar kilit altında
tutulmalıdır.
a) Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit altında olmalı ve
kontrolü sorumlu/sorumlular tarafından yapılmalıdır.
NOT: Nöbet teslim esnasında teslim kayıtları olmalıdır

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar