Personel İşlemleri Mevzuatları

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/aksaglik/domains/aksaglik.org/private_html/modules/book/book.module on line 559.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100THG0120000/
Konu: Çalışma Düzeni 09.05.2005/09155

.........................VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2005/79

İlgi: a) 01.10.2004 tarih ve 16637 sayılı genelge,
b) 20.10.2004 tarih ve 18047 sayılı genelge,

Bakanlığımızca sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında;

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde son derece etkin ve önemli bir yeri olan sağlık insan gücünden en üst seviyede yararlanmak suretiyle sağlık kurum ve kuruluşlarımızda hasta haklarını gözeterek, insan yaşamının kutsallığından ödün vermeksizin, verimlilik ve etkililik esaslarına dayalı sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak öncelikli ve temel hedefimizdir.

Bu hedeflerimiz doğrultusunda hasta memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, her türlü özveri ve gayretle hizmet sunma çabası içerisinde olan sağlık personelimizin çalışma şartlarının da iyileştirilmesi bağlamında aşağıdaki hususların vurgulanmasında lüzum ve yarar görülmüştür:

1-Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptırmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarımıza başvuran sağlık çalışanlarının görevlerinden kaynaklanan özel durumları dikkate alınarak sıra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

2-Uygulamada ebe, hemşire ve sağlık memurlarının; vezne görevlisi, mutemet, döner sermaye memuru, santral memuru, danışma görevlisi, tutukevlerinde üst arama memuru gibi görevlerde çalıştırıldıkları Bakanlığımıza iletilmektedir. Ebe, hemşire ve sağlık memurlarının belirlenmiş görev yetki ve alanları ile temel eğitim, hizmet içi eğitim, görev ve unvanlarına uygun olarak çalıştırılmaları gerekmektedir. Ebe, hemşire ve sağlık memurları sağlık hizmetleri dışında çalıştırılmamalı, mevzuat ile belirlenen görev ve yetkileri dışında görev verilmemelidir. Bu durumda olanlar da gerekli tedbirler alınıp personel desteği sağlanarak hizmetin aksamasına meydan verilmeden düzeltilmelidir.

3-657 Sayılı Kanun’ un 104 üncü maddesinin (A) bendinde, “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir... Memurlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır” şeklinde düzenleme yapılarak ilgi (b) de kayıtlı genelgemiz ile tüm valiliklere tebliğ edilmiştir. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan bayan personelin gebeliklerinin 24. haftasını tamamladıktan sonra doğum öncesi izne ayrılıncaya kadar ve doğum yapanların da süt izni süresince hizmeti aksatmayacak şekilde zaruret olmadığı sürece nöbete girmemeleri sağlanmalıdır.

4-Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personelinin, hizmetin aksatılmaması kaydıyla mümkün mertebe nöbet hizmetlerinden muaf tutulmaları sağlanmalıdır.

Bilgilerinizi ve uygulamaların buna göre yürütülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması hususunun ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.

Prof .Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02.010.06 19.12.2006 * 23852
Konu : İhtiyaç Fazlası Sertifikalı Personel

DOSYA
.................. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2006/131

Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarından ulaşan bilgilerden, hastanede görev yapan personelin çalışma düzeninde, sertifikasyona bağlı olarak çalıştırılan personelin görevlendirilmesinde yanlış anlaşılma sebebiyle sıkıntılar yaşandığı gözlenmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci maddesi gereğince hiçbir memur sınıfının dışında bir görevde çalıştırılamaz, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde; çalışma saatlerinin düzenlenmesi, kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesi ile bu hizmetlerin yapılmasını izlemek, en az haftada bir defa denetlemek ve kurumun verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden ekonomi sağlanması, sunulan hizmeti olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli tedbirleri almak baştabibin görevleri arasında yer almaktadır.
Hizmet birimi itibariyle sertifikasyon gereken birimlerde öncelikle sertifikalı personelin çalıştırılması, sertifikalı personel sayısının çok olduğu kurumlarda hizmet biriminin iş yükü oranında ihtiyaç sayısınca sertifikalı personelin görevlendirilmesi, ihtiyaç fazlası sertifikalı personelin ise kadrosuna uygun başka bölümlerde görevlendirilmesi gerekmektedir.
Bir personelin sertifikasının olması başka bir yerde çalışamayacağı anlamına gelmediği için gerek sertifikalı pratisyen hekimin gerekse sertifikalı diğer sağlık personelinin sertifikasının bulunması yanında sertifikası ile ilgili birimlerde ihtiyaç bulunmadığı durumlarda Baştabip tarafından bu personelin ihtiyaç bulunan bölüm ve hizmetlerde sınıfı içinde kadrosuna uygun görevlendirilerek, mevcut personelden daha etkin bir şekilde yararlanılması ve iş gücü kaybının önlenmesi gerekmektedir.
İlinizdeki yataklı tedavi kurumlarına duyurularak, personel istihdamında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
Dağıtım:
81 İl Valiliği

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG0100002-3120 20.07.2004 - 12476
KONU : Kongre

.......................... VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2004/97

İLGİ: a)4.2.1998 tarih ve 18423 sayılı genelge.
b)19.7.2000 tarih ve 75106 sayılı (2000/77) genelge.

Halkımıza sunulacak sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde ve çağdaş bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde sunulmasını temin etmek Bakanlığımızın önemle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir.

Bu hususta hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın gelişen tıp bilimi ve teknolojisini yakından takip etmelerini sağlamak, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla kendi branşları ile ilgili alanlarda ulusal düzeyde düzenlenen etkinliklere katılmaları hizmet içi eğitimin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarının kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılmaları ile ilgili düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Sağlık çalışanları yılda iki etkinliği geçmemek kaydıyla görevlendirilme suretiyle kongre, konferans, seminer, sempozyum vb. bilimsel içerikli etkinliklere katılabilecektir.

2. Görevlendirmelerin yapılmasında hizmet ihtiyaçlarına göre değerlendirme yapılacak ve sağlık hizmetinde aksamaya yol açılmamasına dikkat edilecektir.

3. Sağlık çalışanlarımızın etkinliklere bildirili katılmaları sözkonusu olduğunda bütçe ve döner sermaye imkanlarının uygun-yeterli olması halinde yolluklu-yevmiyeli, uygun-yeterli olmaması halinde yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yapılabilecektir.

4. Etkinliklere bildirisiz katılımlarda yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yapılabilecektir.

5. Yılda iki etkinliği geçen katılımlarda katılım süresi yıllık izinden mahsuben izin verilmesi uygundur.

6. İlgide kayıtlı genelgelerimiz uygulamadan kaldırılmıştır.

Bu nedenle kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi toplantılara katılmak isteyen hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın müracaatları ilgili birim amirince hizmet ihtiyaçlarına göre ve sağlık hizmetinde aksamaya yol açmayacak şekilde değerlendirilerek, uygun görülenlerin taleplerinin onayını takiben görevlendirilmeleri söz konusu olacaktır.

Uygulamanın bu esaslar çerçevesinde yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar