Turgut Altun köşe yazıları


YÖNETİCİ MASALLARI

Yönetim, yönetici, idare ve idareci; günlük hayatta dilimizden düşürmediğimiz kelimelerin başında gelir. Bu esrarengiz kelimeler; dini, dili, ırkı ve ülkesi ne olursa olsun bütün insanları ve kurumları yakından ilgilendirmektedir. Mesela ülkemizdeki yönetici manzaralarına bir bakalım. Hafta sonu oynanan bir futbol maçının hakeminin idaresi bir hafta konuşulur. Hatta daha maçta iken hakemin hatırı sorulmaya başlanır. Sabah işe giderken trafik polisinin kavşaktaki hareketleri bazılarımızın canını sıkar. Okul müdürü bir haftanın acısını cuma günü bayrak töreninde çıkartır.

ÖZEL HASTANE ACİL HİZMETLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır

AMAÇ: Hastane acil servisine ulaşımın kolaylaştırılması, hasta transferinin hızlı ve
uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması; serviste gerekli alt yapı ve teçhizatın
bulunması; muayene, müdahale ve müşahede odalarında hasta mahremiyetinin
sağlanması; hasta tedavi, müdahale ve bakım süreçlerinde personelin ihtiyaçlarının ve
çalışan güvenliğinin sağlanmasıdır.
5.1.1.1 Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı tabela ve
yönlendirici işaretler bulunmalıdır.

ÖZEL HASTANE AMELİYATHANELERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır
3.1.1 Ameliyathane hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır.
AMAÇ: Ameliyathane süreçlerinin tanımlanması ve güvenliğinin sağlanması; hastane
kaynaklı enfeksiyonların kontrolü için ameliyathaneye hasta ve personel giriş çıkışının
kurallarının belirlenmesi; ameliyathanelerin fiziki alt yapılarının en uygun şekilde
yapılandırılmasıdır.
3.1.1.1 Ameliyathane ile ilgili süreçlerin işleyişine ilişkin yazılı bir düzenleme
bulunmalıdır.

ÖZEL HASTANE FİZİK TEDAVİ VE RHABİLİTASYON HİZMETLERİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır
4.2 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
4.2.1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü hizmet sunumu için gerekli şartları
karşılamalıdır.
Amaç: Fizik Tedavi ünitelerinde; hasta ve çalışan güvenliğini yakından ilgilendiren
cihazların kalibrasyonları ve elektrik güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemelerin
yapılması; ekipmanların uygun şekilde dezenfeksiyonu; hastaların tedavi öncesinde;
tedavi süreci, sonuçları ve olası riskler konusunda bilgilendirilmesi; personelin özel

ÖZEL HASTANE DOĞUMHANE HİZMETLERİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır

4.1 DOĞUMHANE (DOĞUM HİZMETLERİ)
4.1.1 Doğum servisi hizmetleri uygun şekilde verilmelidir.
AMAÇ: Doğum servisinde, etkin ve kaliteli hizmet sunumuna uygun alt yapı, araç ve
teçhizat temininin sağlanması; doğum servisinin 24 saat kullanılacak ve hizmet verecek
şekilde düzenlenmesi; doğumhanede kimlik tanımlayıcıların kullanılması; Doğum
Eylemi Yönetim Rehberinin, Bebek ve Çocuk İzlem Protokolünün ve Doğum Sonu Bakım
Yönetim Rehberinin bulundurulması ve klinik karar süreçlerinde aktif olarak

ÖZEL HASTANE YOĞUNBAKIM HİZMETLERİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır

3.2 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
3.2.1 Yoğun bakım işleyişi ile ilgili süreçler tanımlanmalıdır.
AMAÇ: Yoğun bakım süreçlerine ilişkin işleyişin tanımlanması; yoğun bakım
ünitelerinde hasta kabul kriterlerinin tanımlanması; bu konuda bir standardizasyonun
temin edilmesi ve böylece izleme, değerlendirme, yönetim ve müdahale kolaylığının
sağlanmasıdır.
3.2.1.1 Yoğun bakım süreçlerine ilişkin işleyiş ile ilgili yazılı bir düzenleme
hazırlanmalıdır.

ÖZEL HASTANELERDE GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır

2.2 GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
2.2.1 Radyoloji ünitesi hizmet sunumu için gerekli şartları taşımalıdır.
AMAÇ: Hastane idaresince teknik ve personel kapasitesi göz önüne alınarak
görüntüleme hizmetleri ile ilgili süreçlerin en iyi şekilde planlanması; hasta
mahremiyetinin sağlanması; riskli girişimsel radyolojik işlemler öncesinde hasta ve
yakınlarının bire bir sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmesi ve onayının alınması; hasta

ÖZEL HASTANE LABORATUARLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır

2.1.2.1 Laboratuvarlarda preanalitik evre kontrol altında tutulmalıdır
AMAÇ: Laboratuvarda çalışılan testlerden doğru sonuç elde edilebilmesi ve özellikle
analiz öncesi (preanalitik) evre hatalarının en aza indirilebilmesi için örnek kabulü ile
ilgili kurallar hakkında hem laboratuvar personelinin hem de ilgili diğer hastane
personelinin bilgilendirilmesinin sağlanması ve örneklerin uygun şekilde alınması ve
güvenli taşınmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasıdır.

ÖZEL HASTANE KLİNİKLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır

1.2 KLİNİKLER
1.2.1 Hasta odaları hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır.
AMAÇ: Hasta odalarının hizmet sunumu için gerekli alt yapı olanaklarına sahip olması;
hasta mahremiyetinin sağlanması; hastanın ihtiyaç duyduğunda sağlık personeline
kolayca ulaşabilmesidir.
1.2.1.1 Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli
bulunmalıdır.
a) Tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı panelleri ilgili sorumlu/sorumlular

ÖZEL HASTANE POLİKLİNİK HİZMETLERİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberinden alınmıştır

1.1.1 Hasta kayıt/kabul birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır.
AMAÇ: Hastaların hizmete ulaşım kolaylığının sağlanması; hastalar ile görevli personel
arasında kolay ve rahat iletişimin sağlanması; hastanede verilen hizmetlerle ilgili
bilgilere kolay ulaşılmasının sağlanması; kayıt/kabul biriminde bekleme sürelerinin
azaltılması; uygun bekleme koşullarının sağlanması; hastaların hasta kayıt/kabul
birimindeki hizmetlerden yeterince yararlanabilmeleri için söz konusu birimlerdeki

sponsorlu bağlantılar